Tarihten Sayfalar

Eşref Edip'in vefatının 42. yıl dönümü… Eşref Edip, Türkistan muhacirlerinden bir ailenin çocuğu olarak Serez'de dünyaya geldi (1882). Babası İslam Ağa, annesi Nefise Hanım'dır. Sıbyan mektebini ve rüşdiyeyi Serez'de okudu. Bu arada hafızlığını tamamladı. Serez Müftüsü İmadüddin Efendi'den din bilgisi ve Arapça dersleri aldı.

Devamını oku: Eşref Edip ve Sebîlürreşâd

SFbBox by website