Röportajlar

Umran Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Şemsettin Özdemir İslamî düşünce için dergilerin hayati öneme sahip olduğunu söyledi. İslamvemedya.com’un sorularını yanıtlayan Özdemir, Türkiye’de dergiciliğin İslamcılık için büyük bir işlevi yerine getirdiğini bilerterek, “Dergicilik, İslamcılık düşüncesinin, İslamcılık hareketinin olmazsa olmazıdır” dedi. Özdemir şöyle konuştu:

Devamını oku: Özdemir: "İslamcılık hareketi, dergilerle beraber gelişti"

Türkiye Dergi Editörleri ve Yayın Yönetmenleri Birliği (TÜRDEB) Başkanı Muharrem Baykul ile “İslamî dergicilik” üzerine konuştuk. İstanbul’da 7-11 Mayıs günleri arasında “Gençlik” ana temasıyla düzenlenen “Uluslararası 5. Türkiye Dergi Fuarı”nda bir araya geldiğimiz Baykul, “İslamî dergilerdeki” çeşitliliğin İslam’a dair bakış açılarındaki nüans farkından kaynaklandığını belirtti ve birlikteliğin önemine vurgu yaptı. Dergilerde zaman zaman ayrıştırıcı bir dil ve üslûp kullanılması hususunda ise “ayrışmalardan ziyade bizim ortak hedeflerde bir araya gelmemiz gerekiyor. Zihinsel ıstılah çabamızı çoğaltmamız, kavram ve tasavvurlarımızı Kur’an perspektifinde yeniden gözden geçirmemizde fayda umuyorum.” değerlendirmesinde bulundu. Baykul ile diğer yandan  kadın dergilerini, İslamî dergilerdeki akademik dil kullanımını, gençlerin dergilere ilgisini konuştuk.

Devamını oku: Muharrem Baykul ile "İslami Dergicilik" üzerine

Milli Gazete Ankara Temsilcisi Mustafa Yılmaz ile “İslam ve medya” üzerine konuştuk. Yılmaz, yaygın medyanın din ile problemi olduğunu ifade etti; medyada dini kavramların, manevi değerlerin hoyratça kullanıldığını kaydetti. İslami kavramlar ve değerler konusundaki hatalara temas eden Yılmaz, diğer yandan İslamî medya kuruluşlarının da “ilkeler” üzerine değil “kişiler” üzerine yayın yaptığını söyledi. Justin Bieber’in ayağı burkulduğunda haber olurken, İslam dünyasında zulme uğrayan Müslümanlar hakkında tek satır yazılmadığını vurgulayan Yılmaz, bunların tesadüfi şeyler olmadığını, belli bir plan dahilinde yürüdüğünü dile getirdi.

Yılmaz ayrıca medyada nefret söylemi araştırmasıyla ilgili olarak da “Mazlumun yanında yer almak nefret suçuysa, biz suçu kabul ederiz” değerlendirmesinde bulundu.

Devamını oku: Mustafa Yılmaz ile "İslam ve Medya" üzerine

Orta Afrika Cumhuriyeti’nden vahşet görüntüleri gelmeye devam ediyor. Müslümanlar ile Hıristiyanlar arasında var olan çekişme, Müslümanlara yönelik katliamla dönüştü. Bir insanlık krizi yaşanıyor. Türk medyasının gündeminde yer alan husus, Batı medyasında ise farklı bir boyutta ele alınıyor. İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı (İHH) Afrika Direktörü Serhat Orakçı ile bölgede yaşananları ve medyanın olaylara ilgisini konuştuk.

Devamını oku: Batı medyası çarpıtıyor, şiddetin sorumlusu Hıristiyan milisler...

Yrd. Doç. Dr. İbrahim Turan ile medya, din ve toplum üzerine konuştuk.

Dini temalı televizyon programlarının izleyici üzerine etkisi konusunda çalışmaları bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Eğitimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. İbrahim Turan dini programlara gösterilen ilgi ile dinin toplumsal hafızadaki yerine vurgu yaptı. 

Devamını oku: Yrd. Doç. Dr. İbrahim Turan ile medya, din ve toplum üzerine

SFbBox by website