Röportajlar

 

Akdeniz Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Din Sosyolojisi Anabilim Dalı Başkanı Yrd. Doç. Dr. Bahset Karslı, televizyondaki evlenme programlarının vatandaşlar üzerindeki etkisini araştırdı. Erzurum’da 375 kişiyle yapılan anketin sonuçlarına göre, katılımcıların %83,56’sı evlilik programlarının geleneğimizi yansıtmadığını düşünüyor; bununla birlikte katılanların pekçoğu içeriklerden haberdar, camilerde dahi vatandaşlar arasında evlilik programları hakkında konuşulabiliyor. 

Devamını oku: Yrd. Doç. Dr. Bahset Karslı ile TV'deki evlenme programlarının etkisi üzerine

Seyyide Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Sare Tamgüney Ziyansız, Müslüman kadınların başka kültürlere ve yaşam şekillerine muhabbet duymaması gerektiğinden söz ederek, “Bizler kendi kimliklerimize ve özümüze sahip çıkmalıyız. Hayatlarımızı amaçsız bir şekilde ve boşluklarla tüketmemeliyiz.” diye konuştu. 

Devamını oku: Ziyansız: “Müslüman kadınlar, başka kültürlere muhabbet duymamalı”

Kutsal topraklara yolculuk dün başladı. Yakın günlerde ülkemizden basın mensupları da kutsal topraklara ulaşacak. Peki bir yandan İslam'ın şartlarından birini yerine getirirken diğer yandan medya gündemine haccı taşımak nasıl bir duygu? Basın mensupları neler hissediyor? Hangi zorluklarla karşılaşıyor? 

Devamını oku: Gazetecilerin gözüyle kutsal topraklar - Lamia Ayhan: "Kendimi cennette hissettim"

Teknoloji o kadar ilerledi ki internet ve dijital imkânlar kullanılarak bazı dini vecibelerin yerine getirilmesi mümkün hale geldi. Bugün artık internet, bir taraftan zekât, fitre ve kurban gibi ibadetlerin ifasında bir araç olarak kullanılırken diğer yandan da dünyada yaşanan dini gelişmeler, o dinin müntesipleri tarafından anında takip ediliyor. 

Devamını oku: Doç. Dr. Nuri Tınaz ile "Sanal din kardeşliği" üzerine

Müslümanların, özellikle Batı dünyasında sıklıkla karşı karşıya geldiği, adeta imtihan olduğu bir kavram İslamofobi. Karikatür krizleri, cami kundaklamaları, minare karşıtlığı, tesettüre karşı oluşan ciddi olumsuz algının temellerinde bu nosyon yatıyor. Medyanın bireyden topluma doğru uzanan etkileri göz önüne alındığında İslamofobinin yaygınlaşmasında medyanın etkilerini görmek mümkün. Bu bağlamda, yeni medya, medya etkileri, siyasal iletişim, Avrupa’daki Türkler, Avrupa’daki ve Almanya’daki Türk medyası alanlarında bilimsel çalışmalara imza atan Yrd. Doç. Dr.  Mehmet Gökhan Genel ile “İslamofobi ve medya”yı konuştuk.

Devamını oku: Yrd. Doç. Dr. Mehmet Gökhan Genel ile Medya ve İslamofobi üzerine

SFbBox by website