İnternetin toplumsal hayatın merkezi bir konumuna yerleşmesi, 1980'lerden bu yana dini konuların da internette yer almasını beraberinde getirdi. İnternet, dini bilgiye ulaşmak başta olmak üzere çeşitli dinsel amaçlar için kullanılıyor. Amerika’da PEW Research’ün, Türkiye’de Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ve üniversitelerde akademisyenlerin yaptıkları araştırmalar kullanım sıklığı farklı da olsa, internetin dini bilgilere ulaşmak ve bu tür bilgiyi geliştirmek için kullanıldığını teyit ediyor. İnternetin sanal, dijital bir mecra olduğu dikkate alındığında internet ve din arasındaki etkileşim “sanal ibadet”, “sanal hac”, “dijital din”, “e-ümmet” gibi  kavramların doğmasına, literatürde yer bulmasına neden oldu ve “sanal din” nosyonu bir araştırma alanına dönüştü. 
 
Akademik dergilerde, muhtelif yüksek lisans ve doktora tezlerinde internetin toplumsal hayata, ahlaka, kültüre, dini hayata vdiğ. etkilerine yönelik bulgular bulunuyor. Bununla birlikte din ve internet etkileşiminin tarihi, kuramsal ve pratik yönlerini bir bütün olarak ele alan araştırmalar, sayısal olarak oldukça yetersiz durumda. Bu bağlamda medya ve din uzmanı Dr. Mehmet Haberli tarafından kaleme alınan “Sanal Din: Tarihi, Kuramsal ve Pratik Yönleriyle İnternet ve Din” başlığı taşıyan eser, böylesi bir boşluğu doldurmak için kapsamlı çalışma...
Devamını oku: Medya Okumaları (5): Sanal Din

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından aylık olarak yayınlanan Diyanet Aylık Derginin, 287. sayısında “sanal alem ve mahremiyet” bağlamında önemli bir makale yayınlandı. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Dr. Bahattin Akbaş tarafından kaleme alınan makalede, İslam’ın hükümleri konusunda gerçek hayat ile sanal ortam arasında fark bulunmadığı vurgulandı. Müslümanların, özellikle mahremiyet algısına zarar verecek yönler, ayetler ve hadislere dayanılarak anlatıldı ve sanal alemdeki paylaşımların sorumluluk getirdiğinin altı çizildi. 

Devamını oku: Sanal alemde ölçülerimiz ne olmalı?

Bizim Aile Dergisi, Kasım ayında sosyal medyayı gündeme taşıdı. Sosyal medyanın müspet kullanılabilir yanlarının ele alındığı sayıda “Sosyal medya fırsat mı, tehlike mi?” sorusuna yanıt aranıyor. Köşe yazıları, mülakatlar, görseller ve vatandaşların sosyal medya kullanım alışkanlıklarının yer aldığı Bizim Aile’den öne çıkanlar şöyle:

Devamını oku: Sosyal medya müspet hizmetlerde nasıl kullanılır?

İstanbul Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından çıkarılan Din ve Hayat Dergisi, 22. sayısında “İletişim ve Din Dili” dosyasıyla okur karşısına çıktı. Din ve iletişim bağlamında kaleme alınan önemli makalelerin bulunduğu sayıda ayrıca Yusuf Kaplan, Yüksel Salman, Turan Koç, Yavuz Selim Kurt ile yapılan röportajlara yer verildi. 

Devamını oku: İletişim ve Din Dili

Okuyucunun akademik perspektifle medya ve din ilişkisini irdeleyebileceği bir eser, “Medya ve Din”. Medya alanında çalışmak isteyenlerin başucu, medyayı takip edenlerin –yani toplumun büyük bir kısmı – evinde muhakkak bulundurması gereken bir kitap.

Attığı adımın kitaba uygun olmasını dileyenlerin, medyayı bu eserden bağımsız olarak takip etmeleri, boş zaman öğütücüsü medyanın hangi değerleri nasıl yansıttığını görememeleri anlamı taşır. Medyanın tamamıyla ilgili içerik sunmuyor; ancak “medya ve din” ilişkisini değerlendirmemiz için geniş bir zemin hazırlıyor, eleştirel bakışımızı geliştirecek içerikler barındırıyor.

Devamını oku: Medya Okumaları (3): "Medya ve Din"

Her gün ortalama 3-4 saatimizi herhangi bir gayeye matuf harcadığımız bir çerçeve. Boyutları, görüntü kalitesi, mekansal konumu farklı olsa da, kullandığı ortak bir dili ve bu dil aracılığıyla anlamlandırılarak yaşamımıza yansıyan içerikleri barındırıyor. Belgeselden reklama, çizgi filmden siyasi tartışmaya, yarışmadan dini temalı programlara, yelpazesi tarihi boyunca genişleyen metinler bütünü: Televizyon. Parçalı, ayrıştırılmış buna karşın kaynaştırılmış bir dil, parçalı bir bütün. “Televizyon Dilindeki İslam” böylesi bir bütünde, televizyon diliyle İslam’ın nasıl anlatıldığını, anlatılması gerektiğini aktarıyor bizlere.

Devamını oku: Medya Okumaları (2): Televizyon Dilindeki İslam

SFbBox by website