Medya ve Din Sempozyumunun “Medya-Din ve Popüler Kültür” başlıklı sekizinci oturumda çeşitlenen medya araçlarıyla taşınan dinin aldığı yeni biçimler tartışıldı. Doç. Dr. Zeynep Gemuhluoğlu, Doç. Dr. Ali Büyükaslan, Prof. Dr. Mustafa Arslan, Prof. Dr. Hamza Çakır ve Prof. Dr. İlhami Güler’in yer aldığı oturumun başkanlığını İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mete Çamdereli yaptı.
Devamını oku: Medya, Din ve Popüler Kültür

Medya ve Din Sempozyumunun 6. oturumunda “Medya-Din ve Görsellik” konusu tartışıldı. Prof. Dr. Ayhan Ceylan, Dr. Yalçın Lüleci, Dr. Nicole Nur Kançal, Prof. Dr. Nigar Pösteki ve Dr. Mücahit Küçükyılmaz’ın yer aldığı oturumun başkanlığını Prof. Dr. Turan Koç yaptı. Katılımcılar, dinin sinema ve medyadaki görünümlerini birbirini tamamlayan sunumlarla ele aldı. O sunumlardan öne çıkan bazı notlar:

Devamını oku: Medya, Din ve Görsellik

Medya ve Din Sempozyumunun 5. oturumunda “Medya, Din ve Toplumsal Değişim” konusu farklı yönleriyle ele alındı.  Prof. Dr. Ümit Meriç başkanlığındaki oturumda Türkiye’de ve dünyadaki dini temalı televizyon programları, internet siteleri ve sosyal ağlar ele alınarak, medyanın toplamsal hayattaki etkisi tartışıldı. Prof. Dr. Atilla Yayla, Prof. Dr. Kadir Canatan, Feyza Akınerdem, Prof. Dr. Erol Göka ve Prof. Dr. Korkut Tuna bildiri sunduğu oturumdan bazı notlar şöyle:
Devamını oku: Medya, Din ve Toplumsal Değişim

Medya ve Din Sempozyumunun dördüncü oturumda Medya-Din ve Söylem masaya yatırıldı. Oturumda katılımcılar din ve medya ilişkisini iletişimin özü ve medyatikleşme bağlamında ele alarak sorguladı. Akademisyenler Doç. Dr. Vefa Taşdelen, Yrd. Doç. Dr. Özkan Gözal, Prof. Dr. Selçuk Mülayim’in yanı sıra hikâye ve denemeleriyle tanınan Cemal Şakar ve edebiyat eleştirmeni Ömer Lekesiz’in yer aldığı oturumun başkanlığını Talim Terbiye Kurulu Üyesi Dr. İbrahim Demirci yaptı.
Devamını oku: Medya, Din ve Söylem

Medya ve Din Sempozyumunun 3. oturumu Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Dr. Necdet Subaşı başkanlığında yapıldı.  Medya-Din ve Siyaset başlıklı oturumda medyanın toplumsal değişim sürecinde din ve siyaset üzerinde oynadığı rol genel ölçüde tartışıldı.   Medya, din ve siyaset oturumunda Prof. Dr. Bekir Berat Özipek, Prof. Dr. Emine Yavaşgel, Doç. Dr. Alev Erkilet, Yrd. Doç. Dr. Hidayet Tuksal ve Doç. Dr. Fahrettin Altun bildiri sundu. O bildirilerden bazı notlar:

Devamını oku: Medya, Din ve Siyaset

SFbBox by website