Uluslararası Sinema ve Din Sempozyumu, 24 Mayıs’ta gerçekleştirilen değerlendirme oturumuyla sona erdi. Ülkemizden, İslam dünyasından, Avrupa ve Amerika’dan akademisyenlerin katılımıyla şekillenen sempozyumda, sinema ve din etkileşimi farklı yönleriyle masaya yatırıldı. 20 ülkeden ve Türkiye'den bilim adamları ile sinemacıların katıldığı sempozyumda 90 bildiri tartışıldı.
Devamını oku: “Sinema ve Din” ilişkilerini tartışmakta geciktik

SFbBox by website