İnternet dini konularda muhtelif içerikler sağlarken diğer yandan da kurban, zekat, sadaka gibi dini sorumlulukların yerine getirilmesine imkan sağlıyor. Yardım kuruluşları da, yapılan bağışları ihtiyaç sahiplerine ulaştırmak için kampanyalar düzenliyor. Peki internet kullanıcıları bu konuda neler düşünüyor?  Dini sorumlulukların yerine getirilmesinde internet, bir araç olarak kullanılıyor mu? Hangi dini sorumlulukların yerine getirilmesinde internet kullanımı yaygın? Akademisyen Recep Vardi’nin yaptığı ve Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisinde yayınlanan araştırma bu sorulara yanıt veriyor.

Devamını oku: Akademisyen Recep Vardi’nin araştırması

Necmettin Erbakan Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Akgül tarafından yapılan “Medya ve Din: Radyo İletişimi ve Gözyaşı FM Örneği” başlıklı çalışma, İslamî radyoların dinleyiciler üzerindeki etkisini ortaya koydu. Prof. Dr. Akgül’ün çalışmasında, İslamî yayın yapan bir radyo istasyonunun “dini bir dünya görüşü belirlemedeki” ve “grupsal bir davranış oluşturmadaki” etkisini tespit etmek amaçlandı.Çalışma kapsamında Konya ili, çevre ilçe, kasaba ve köylerden oluşan 1180 kişiyle anket yapıldı ve “Mevcut dini radyolar veya televizyon, bireyin dini dünya görüşü ve algısını; tutum, tavır ve davranışlarını biçimlendirme ve değiştirmesinde ne derecede etkilidir?” gibi sorulara yanıt arandı. Araştırmada Gözyaşı FM radyosu örnek olarak seçildi.

Devamını oku: Medya ve Dini Hayat

 

Sosyal medya ağlarında hergün binlerce fotoğraf yayınlanıyor. Bu fotoğrafların bir kısmında ise mahrem sayılabilecek fotoğraflar, kişinin arkadaşları veya herkes tarafından görülebiliyor. Peki bu tür paylaşımlar nasıl bir mahremiyet algısı oluşturuyor? İlhan Kormaz tarafından kaleme alınan “Facebook ve Mahremiyet: Görmek ve Gözetle(n)mek” başlıklı makale, bu tür sorulara yanıt veriyor.

Devamını oku: Facebook ve Mahremiyet: Görmek ve Gözetle(n)mek

Doç. Dr. Nüket Elpeze Ergeç tarafından yapılan “Ulusal Televizyonlardaki Dini Sohbet Programlarının Anlam ve Görüntü Açısından İncelenmesi” başlıklı çalışma, kamu hizmeti yayıncılığı anlayışı çerçevesinde, dini konuların televizyon kanallarında ne oranda ve tarzda yer aldığını ortaya koydu.  Selçuk İletişim Dergisi’nde yayınlanan araştırma kapsamında Türkiye’de yayın yapan 7 ulusal kanaldaki (TRT 1, ATV, Kanal D, Star TV, TGRT, STV, Kanal 7) dini programlar incelendi ve elde edilen veriler anlatısal yapı çözümleme, göstergebilimsel çözümleme ve içerik çözümleme analiz teknikleriyle değerlendirildi.

Devamını oku: TV’de dini sohbet programları toplumu bilinçlendirme açısından yeterli mi?

SFbBox by website