İslamvemedya.com, kitle iletişim araçlarında İslami konuların sunumu odaklı bilimsel makale, araştırma, inceleme, haber ve yorumları okur gündemine taşıyarak, doğru bilgiye ulaşılmasına katkı sağlamak; okuyucuyu "İslam ve medya" konularında düşünmeye sevk etmek ve kaynaklara yönlendirmek amacıyla kuruldu. 

Bu kapsamda, İslami konulardaki medya içeriklerini inceleyerek, kamuoyunda farkındalık oluşturmak ve bu çerçevede İslami konuların nasıl işlendiğini değerlendirmeyi, İslam ve Müslümanlar hakkında sunulan imaj hakkında ilgilileri bilgilendirmeyi hedeflemektedir. 

 
Bu hedef doğrultusunda şu çalışmalar yapılmaktadır; 
 
İnternet ortamında yayınlanan bilimsel makaleleri, araştırma ve inceleme merkezlerinin yayınlarını, kurum ve kuruluşların yayın faaliyetlerini takip ederek okuyucunun ilgisine sunmak.
 
Haber, röportaj ve analizler hazırlayarak İslami konuların medyada nasıl işlendiğini ortaya koymak.
 
“İslam ve medya” bağlamında araştırma ve incelemeler yaparak, kamuoyunu bilgilendirmek. 

 

SFbBox by website