İslami konu ve kavramların, medyada nasıl tanımlandığını ortaya koymak; bu bağlamda medya içerikleriyle ilgili yapılan bilimsel çalışmaları okuyucunun ilgisine sunmak; araştırma, inceleme, röportaj, haber ve yorumlarla okuyucuda farkındalık oluşturmak; din adına konuşmak değil nihayetinde okuyucuyu  kaynaklara yönlendirmek üzere kuruldu. 

SFbBox by website